Kəlbəbəcər Rayon Təhsil Şöbəsinin  2016-cı il üzrə vətəndaşların qəbulu qrafiki   

 

Vəzifəsi Qəbul günü Qəbul saat Ünvan

Kəlbəbəcər Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri
Elmira Şükürova

Çərşənbə,
 cümə
14.00-18.00 Kəlbəbəcər Rayon Təhsil Şöbəsinin qəbul otağı